1996-97 Topps Chrome #138 Kobe Bryant Refractor – PSA GEM MINT 10

1996-97 Topps Chrome #138 Kobe Bryant Refractor – PSA GEM MINT 10

Menu